รถตู้สาย 301 จันทบุรี – ตราด (จันทบูรทรานส์)

รถตู้สาย 301 จันทบุรี-ตราด ผู้ประกอบการ บริษัทจันทบูรทรานส์ จำกัด

รถตู้สาย 301 จันทบุรี-ตราด

เส้นทางผ่าน : บขส.จันทบุรี-พลิ้ว-แสนตุ้ง-เขาสมิง-บขส.ตราด

เวลาเดินรถ :
จันทบุรี – ตราด ให้บริการทุกท่านบริเวณ
1. ตลาดน้ำพุจันทบุรี
2. ขนส่งโดยสารจันทบุรี
เวลา 6.00 น. – 19.00 น.

ตราด- จันทบุรี ให้บริการทุกท่านบริเวณ
1. ขนส่งโดยสารตราด
2. เขาสมิง ( โทรแจ้งล่วงหน้า)
เวลา 6.00 น. – 19.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ : –

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย 70 บาท

ข้อมูลจากเพจ : บริษัท จันทบูรทรานส์ จำกัด

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง