รถตู้สาย 264 ขอนแก่น – กาฬสินธุ์

รถตู้สาย 264 ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ผู้ประกอบการ บริษัท สหมิตรภาพ (2512) จำกัด

รถตู้สาย 264 ขอนแก่น - กาฬสินธุ์

เส้นทางผ่าน : ขอนแก่น (บขส.3)-กู่ทอง-บ้านเข็ง-หนองสระพัง-สร้างแก้ว-เชียงยืน-หนองคู-หนองไห-หัวนาคำ-ดงบัง-แยกฮ่องฮี-วิทยาลัยประมง-ยางตลาด-ร.ร.ลำปาววิทยาคม-ตลาดโคกสี-บขส.กาฬสินธุ์

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ
ขอนแก่น : 6.00-21.00 น.
กาฬสินธุ์ : 6.00-20.00 น.
(รถออกทุก 40 นาที)

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย 80 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ : –
กาฬสินธุ์ เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง