รถตู้สาย 229 อุบลราชธานี-ลืออำนาจ-พนา

รถตู้สาย 229 อุบลราชธานี-ลืออำนาจ-พนา ผู้ประกอบการ สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ

รถตู้อุบลราชธานี-ลืออำนาจ-พนา

เส้นทางผ่าน : บขส.อุบล-ดอนกลาง-ด้ามพร้า-ขี้เหล็ก-โรงเรียนนารีนุกูล 2-ทุ่งใหญ่-สมบูรณ์-หนองแฝก-เทพา-ม่วงสามสิบ-สร้างมิ่ง-โนนสีมา-หนองขุ่น-ขมิ้น-ลืออำนาจ-เปือย-หัวดง-กุงชัย-ไร่ขี-บ้านจิก-ท่ารถพนา

เวลาเดินรถ
– อุบลราชธานี : 7:20 น.,10:40 น.,14:45 น.
– พนา : 8:30 น.,12:05 น.,16:30 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ –

ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง