รถตู้สาย 2288 อยุธยา – เสนา

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 2288 เส้นทาง อยุธยา – เสนา (สายตรง) ให้บริการโดย บริษัท มหาพราหมณ์ จำกัด

รถตู้สาย 2288 อยุธยา - เสนา - เจ้าพรหม

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : รพ.อยุธยา – วรเชษฐ์ – แยกพระขาว – สีกุก – บ้านแดง – โลตัส – บางนมโค – สามกอ – รพ.ศุภมิตร – ตลาดบ้านแพน

จุดจอด :
– อยุธยาจอดตลาดเจ้าพรหม ติดรถตู้ภาชี
– เสนาจอด บขส.

เวลาเดินรถ เที่ยวรถ :
– เจ้าพรหม หมด 18:00 น.
– เสนา 5:20 – 17:00 น.

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย 20 บาท (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง