รถตู้สาย 226 ขอนแก่น – อุดรธานี (กลุ่มสวัสดีรถตู้)

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 226 ขอนแก่น-อุดรธานี ผู้ประกอบการ กลุ่มสวัสดีรถตู้ (รถ ป.2 เดิม) (รถร่วม บขส.)

รถตู้สาย 226 ขอนแก่น - อุดรธานี

เส้นทางผ่าน : ขอนแก่น (บขส.3)-สำราญ-แยกน้ำพอง-เขาสวนกวาง-โนนสะอาด-แยกกุมภวาปี-พันดอน-บขส.เก่า

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ : เที่ยวแรก 5.45 น. – เที่ยวสุดท้าย 19.15 น. (รถออกทุก 30 นาที)

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย 84 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บขส.3 เบอร์โทรศัพท์ : –
บขส.เก่าอุดรธานี เบอร์โทรศัพท์ : –
ท่าข้างคลีนิกแพทย์ธิติกร เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง