รถตู้สาย 222 อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 222 อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ ผู้ประกอบการ สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ

รถตู้สาย 222 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ

เส้นทางผ่าน : บขส.อุบล-ราชภัฏ-หัวเรือ-หนองแฝก-เทพา-ม่วงสามสิบ-สร้างมิ่ง-โนนสีมา-หนองขุ่น-หลักชัย-ลืออำนาจ-โคกกลาง-ม.รามคำแหง-บ่อบุ-ไก่คำ-บขส.อำนาจเจริญ

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ
– จากอุบล เที่ยวแรก 5.30
6.00-11.00 ออกทุก 15 นาที เที่ยวต่อไป 11.20 น.
11.20-14.50 ออกทุก 15 นาที เที่ยวต่อไป 15.10 น.
15.15-17.40 ออกทุก 15 นาที เที่ยวต่อไป 18.00 น.
18.00-20.00 ออกทุก 20 นาที เที่ยวสุดท้าย 20.30 น.
– จากอำนาจ
6.00-8.00 ออกทุก 15 นาที เที่ยวต่อไป 8.20 น.
8.20-17.50 ออกทุก 15 นาที เที่ยวต่อไป 18.10 น.
18.10-19.30 ออกทุก 20 นาที

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย อุบล-อำนาจ 50 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่
– คุณเดียร์ –
– คุณโอ –
– คุณยูร –
– หรือเพจ รถตู้อุบล-อำนาจ

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง