รถตู้สาย 221 อุดรธานี-หนองคาย (เพชรทวีแอร์)

รถตู้สาย 221 อุดรธานี-หนองคาย ผู้ประกอบการ บ.เพชรทวีแอร์ จก. (รถร่วม บขส.)

รถตู้สาย 221 อุดรธานี-หนองคาย

เส้นทางผ่าน : บขส.เก่าอุดรธานี-นาข่า-บ้านถิ่น-น้ำสวย-หนองสองห้อง-บขส.หนองคาย

เวลาเดินรถ : 6.00-20.30 น.

อัตราค่าโดยสาร : อุดรธานี-หนองคาย 50 บาท

ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ – หรือเพจ บริษัท เพชรทวี แอร์ จำกัด

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง