รถตู้สาย 2201ก เชียงใหม่ – พร้าว

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 2201ก เส้นทาง เชียงใหม่ – พร้าว (สายใต้)
ให้บริการโดย บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 2201ก เชียงใหม่ - พร้าว

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : แม่โจ้ – เจดีย์แม่ครัว – แม่แฝก – แม่แต – ร่มหลวง – บ้านโป่ง – แม่นาป้าก – แม่หอพระ – บ้านผึ้ง – สันนาเม็ง – สวนป่า – บ้านหลวง (ป้อมพิทักษ์ธรรม) – ป่าห้า – โหล่งขอด – ห้วยทราย – สบปั๋ง – แม่ปั๋ง – ประดู่ – ห้วยงู – นิคมสหกรณ์ร่มเกล้า – หนองบัว- แม่แวน – เขื่อนผาก – บ้านหม้อ – ป่าจี้

จุดจอด :

  • เชียงใหม่ จอด บขส.ช้างเผือก
  • พร้าว จอดท่ารถเปรมประชา ตรงข้ามศาลหลักเมือง

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ : (เฉพาะรอบรถตู้)
– เชียงใหม่ 9:30, 10:30, 13:00, 16:00 น.
– พร้าว 7:30, 9:30, 12:30, 13:30 น.

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– facebook page : Prempracha Transport
– จองตั๋วออนไลน์ www.premprachatransports.com

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง