รถตู้สาย 2121 ลพบุรี – ลำนารายณ์

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 2121 ลพบุรี – ลำนารายณ์ (รถด่วน) ให้บริการโดย วินผู้ใหญ่เขียน (รถร่วม บขส.)

รถตู้สาย 2121 ลพบุรี - ลำนารายณ์

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : เสาธง – โคกกะเทียม – บ่อแก้ว – หนองคู – เขาสะพานนาค – สะพานจันทร์ – ห้วยโป่ง – เขาทับควาย – หลุมข้าว – วังขอนขว้าง – เขากะโหลก – โคกสำโรง – สระสองตอน – เพนียด – เขาจรเข้ – การอาชีพ – วังเพลิง – มะม่วงเจ็ดต้น – เขาแหลม ห้วยหิน – ม่วงค่อม – ห้วยนา – ลำโกฏิทอง – ท่ามะกอก

จุดจอด :
– ลพบุรี จอด บขส.
– ลำนารายณ์ จอด บขส.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
– ลพบุรี เบอร์โทรศัพท์ : 087-1209375
– ม่วงค่อม เบอร์โทรศัพท์ : 080-1072806
– ท่าหลวง เบอร์โทรศัพท์ : 084-8820435
– ลำนารายณ์ (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์) เบอร์โทรศัพท์ : 087-1211235

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย 80 บาท (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง