รถตู้สาย 185 กำแพงเพชร-พิจิตร (วชิรปราการยานยนต์)

รถตู้สาย 185 กำแพงเพชร-พิจิตร ผู้ประกอบการ บริษัท วชิรปราการยานยนต์ จำกัด

กำแพงเพชร-พิจิตร

เส้นทางผ่าน : บขส.กำแพงเพชร-ตลาดต้นโพธิ์-วัดคูยาง-ตลาดริมปิง-ตลาดเทศบาล-หนองกรด-ดงสระแก้ว-หนองเต่า-ทุ่งโพธิ์ทะเล-ป่าถั่ว-ทุ่งมหาชัย-แก้วสุวรรณ-โปร่งตะคลอง-รพ.ไทรงาม-ตลาดไทรงาม-ทุ่งรวงทอง-แม่ยื้อ-ดงกระทิง-บึงบัว-ปลวกสูง-บ้านนา-สามง่าม-คลองโนน-ดงชะพลู-คลองคะเชนทร์-บขส.พิจิตร

เวลาเดินรถ : 5.30,6.30,7.30,8.30,10.00,11.30,13.00,14.30,15.30,16.30,17.30 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม , ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง