รถตู้สาย 181 เชียงใหม่ – ลำพูน

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 181 เชียงใหม่-ลำพูน ผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ขนส่งมวลชน (รถร่วมบริษัท ลำพูนพัฒนาเดินรถ จำกัด)

รถตู้สาย 181 เชียงใหม่-ลำพูน

เส้นทางผ่าน : บขส.ช้างเผือก-กาดหลวง-สะพานนวรัฐ-ตลาดหนองหอย-เสาหิน-หนองผึ้ง-กองทราย-วิทยาลัยเทคนิคสารภี-กู่เสือ-วัดเวฬุวัน-สารภี-วัดแสนหลวง-ยางเนิ้ง-ต้นเหียว-ตลาดเก้าแสน-วัดสารภี-รพ.สารภี-ปากกอง-อุโมงค์-ป่าเห็ว-หนองหมู-ป่าเส้า-ต้นผึ้ง-เหมืองง่า-สันป่ายางหน่อม-หนองเส้ง-จักรคำ-พระธาตุหริภุญไชย-แจ่มฟ้า-ประตูลี้-บขส.ลำพูน

เวลาเดินรถ เที่ยวรถ:
เชียงใหม่ (ช้างเผือก) : 6.30-18.10 น.
ลำพูน : 6.00-17.30 น. (17.30 รอรถที่แจ่มฟ้า)
รถออกทุก 20 นาที

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย เชียงใหม่-ลำพูน 25 บาท
ขึ้นลงรายทางคิดตามระยะทาง ** ขึ้นรถตามท่าต่าง ๆ ซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถ **

ติดต่อสอบถามได้ที่ : เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง