รถตู้สาย 170 ช่วงตัดเชียงใหม่-แม่สะเรียง เชียงใหม่-ขุนยวม และแม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 170 ช่วงตัดเชียงใหม่-แม่สะเรียง เชียงใหม่-ขุนยวม และแม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ผู้ประกอบการ บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 170 ช่วงตัดเชียงใหม่-แม่สะเรียง เชียงใหม่-ขุนยวม และแม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน

– ช่วงตัดเชียงใหม่-แม่สะเรียง
เส้นทางผ่าน : บขส.เชียงใหม่ (อาเขต)-อ.หางดง-อ.สันป่าตอง-อ.ดอยหล่อ-อ.จอมทอง-อ.ฮอด-บ่อหลวง-กิ่วลม-กองลอย-แม่เหาะ-ท่ารถ อ.แม่สะเรียง

เวลาเดินรถ :
จากเชียงใหม่ 9.00 10.00 12.00 14.00 15.00 17.00 น.
จากแม่สะเรียง 7.00 8.00 11.00 13.00 15.00 17.00 น.

ค่าโดยสาร : เต็มสาย เชียงใหม่-แม่สะเรียง 200 บาท

– ช่วงตัดเชียงใหม่-ขุนยวม
เส้นทางผ่าน : บขส.เชียงใหม่ (อาเขต)-อ.หางดง-อ.สันป่าตอง-อ.ดอยหล่อ-อ.จอมทอง-อ.ฮอด-บ่อหลวง-กิ่วลม-กองลอย-แม่เหาะ-ท่ารถ อ.แม่สะเรียง-แม่เตี้ย-ท่าผาปุ้ม-ทุ่งรวงทอง-แม่ลาน้อย-แม่ปาง-แม่ลาหลวง-หนองแห้ง-ท่าหินส้ม-หางปอน-เมืองปอน-ขุนยวม

เวลาเดินรถ :
จากเชียงใหม่ 7.00 11.00 13.00 14.00
จากขุนยวม 6.00 7.00 14.00 18.00

– ช่วงตัดแม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
เส้นทางผ่าน : ท่ารถ อ.แม่สะเรียง-แม่เตี้ย-ท่าผาปุ้ม-ทุ่งรวงทอง-แม่ลาน้อย-แม่ปาง-แม่ลาหลวง-หนองแห้ง-ท่าหินส้ม-หางปอน-เมืองปอน-ขุนยวม-แม่สุรินทร์-แม่จ๋า-ห้วยโป่ง-ผาบ่อง-ป่าปุ๊-แม่สะกึด-ท่าโป่งแดง-บขส.แม่ฮ่องสอน

เวลาเดินรถ :
จากแม่สะเรียง 7.00
จากแม่ฮ่องสอน 14.00

สอบถามได้ที่บริษัท สำนักงานอาเขต
เบอร์โทรศัพท์ 053-304748 หรือโทรจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่ 053-492999 ต่อ 100

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง