รถตู้สาย 152 เชียงใหม่-ลำปาง (ด่วน)

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 152 เชียงใหม่-ลำปาง (ด่วน) ผู้ประกอบการ บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด (รถตู้บลูไนน์บายกรีนบัส)

รถตู้สาย 152 เชียงใหม่-ลำปาง (ด่วน)

เส้นทางผ่าน : บขส.อาเขตเชียงใหม่-นิคมลำพูน-ดอยติ-ตลาดทุ่งเกวียน-แยกห้างฉัตร-แยกนาก่วม-บขส.ลำปาง

(ขาขึ้นจากลำปางจอดส่งที่ลำพูนแค่ป้ายดอยติและนิคมลำพูนเท่านั้น ไม่เข้า บขส.ลำพูน ขาล่องจากเชียงใหม่จอดส่งตั้งแต่ตลาดทุ่งเกวียนเป็นต้นไป รถไม่มีการจอดรับกลางทางใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่มีการจองตั๋วใด ๆ ทั้งสิ้น จะต้องขึ้นรถที่ต้นทางในวันเวลาเดินทางเท่านั้น)

เวลาเดินรถ : 6.30-18.00 น. (เต็มก่อนออกก่อน)

อัตราค่าโดยสาร : 73 บาทตลอดสาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : เบอร์โทรศัพท์ – (เบอร์นี้ไม่สามารถใช้จองได้)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง