รถตู้สาย 1489 สุรินทร์ – ลำดวน – สังขะ – บัวเชด

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1489 สุรินทร์ – ลำดวน – สังขะ – บัวเชด ให้บริการโดย บริษัท กิจรุ่งเรืองสุรินทร์ จำกัด

รถตู้สาย 1489 สุรินทร์ - ลำดวน - สังขะ - บัวเชด

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : สลักได – กันแสง – จันรม – แสลงพัน – แจรน – ปราสาท – ระไซร์ – ลำดวน – โคกสะอาด – ตะเคียน – หนองคู – เลิศอรุณ – ทัพทัน – จัดสรร – สังขะ – สนบ – บ้านดม

จุดจอด :
– สุรินทร์ จอด บขส.
– สังขะ จอดตรงข้ามธนาคารออมสิน

อัตราค่าโดยสาร :
– ค่าโดยสารไปสังขะ 50 บาท

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง