รถตู้สาย 1485 สุรินทร์ – กาบเชิง – ช่องจอม

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1485 เส้นทาง สุรินทร์ – กาบเชิง – ช่องจอม ให้บริการโดย บริษัท ตั้งใจมานะขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1485 สุรินทร์ - กาบเชิง - ช่องจอม

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : สกร็อม – เชื้อเพลิง – โดนโอก – รำเบอะ – บขส.ปราสาท – บ้านพลวง – บ้านก็วล – หนองใหญ่ – กระวัน – ถนนชัย – โคกตะเคียน – บักจรัง – หมอนเจริญ – กาบเชิง – สกล – ด่าน

จุดจอด :
– สุรินทร์ จอด บขส.
– ช่องจอม จอดหน้าด่าน

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)
– สุรินทร์ 5:30 – 17:20 น.

อัตราค่าโดยสาร :
🚌 สุรินทร์ – ช่องจอม 60 บาท

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง