รถตู้สาย 1483 สุรินทร์ – ท่าตูม – รัตนบุรี

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1483 เส้นทาง สุรินทร์ – ท่าตูม – รัตนบุรี ให้บริการโดย บริษัท สุรินทร์รัตนบุรีขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1483 สุรินทร์ - ท่าตูม - รัตนบุรี

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : แกใหญ่ – นาเกา – ตำปุง – ลุมพุก – นาตังตระแบก – ระไซร์ – โคกกรวด – จอมพระ – บ้านขาม – สำโรง – วารไพรศรี – หนองตาด – ท่าศิลา – หนองยาง – ลุงปุง – ท่าตูม – เอือด – โพนงอย – หนองบัว – โกส้ม – น้ำเขียว – หนองคู – หนองกา

จุดจอด :
– สุรินทร์ จอด บขส.
– รัตนบุรี จอดหน้าคลินิกหมอสายใจ ตรงข้ามธนาคารออมสิน

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)
– รัตนบุรี 5:40 – 18:00 น.

ติดต่อสอบถาม/รายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง