รถตู้สาย 1474 บุรีรัมย์ – บ้านกรวด – ละหานทราย

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1474 เส้นทาง บุรีรัมย์ – บ้านกรวด – ละหานทราย ให้บริการโดย บริษัท แสงสมชัย จำกัด

รถตู้สาย 1474 บุรีรัมย์ - บ้านกรวด - ละหานทราย

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน :  เขากระโดง – หัววัว – โคกตาล – ทุ่งสว่าง – บ้านไทร – แสลงโทน – โคกกลาง – ฉันเพล – ภาชี – ห้วยปอ – ไพรวัลย์น้อย – โนนศิลา – โคกยาง – บ้านกรวด – ปราสาททอง – นิคม – บึงเจริญ – สายตรี 4-5-6-7-8-9 – ตะลุมพุก – สว่างพัฒนา – หนองไม้งาม – ตาจง

จุดจอด :
– บุรีรัมย์จอด บขส.
– ประโคนชัยจอด บขส.
– ละหานทรายจอดท่ารถ

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : (เฉพาะรอบรถตู้ , ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)
🕗 บุรีรัมย์ – ละหานทราย 7:30, 8:50, 11:00, 12:30, 14:30, 18:30 น.
🕗 ประโคนชัย – ละหานทราย 6:00, 8:30, 9:50, 12:00, 15:30 น.
🕗 ละหานทราย – บุรีรัมย์ 8:00, 9:30, 11:30, 14:30, 15:30, 17:00 น.
🕗 ประโคนชัย – บุรีรัมย์ 7:30, 9:0, 11:00, 13:00, 16:10, 17:30 น.

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : บุรีรัมย์-ช่องสายตะกู MiniBus Buriram

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง