รถตู้สาย 1471 บุรีรัมย์ – สตึก

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1471 เส้นทาง บุรีรัมย์ – สตึก ให้บริการโดย บริษัท เฉลิมเกียรติสวัสดิ์ จำกัด

รถตู้สาย 1471 บุรีรัมย์ - สตึก

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : เสน – บ้านยาง – สวายสอ – ตะโคง – บ้านด่าน – โนนสว่าง – ละกอ – ร่อนทอง – จะหลวย – หนองบัวเจ้าป่า (บริการรับส่งสนามบิน)

จุดจอด :
– บุรีรัมย์ จอด บขส.
– สตึก จอดท่ารถ

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
– บุรีรัมย์ 6:00 – 19:00 น.
– สตึก 6:10 – 19:20 น.
– บุรีรัมย์ – สนามบิน 6:00, 8:20, 9:00, 13:20, 14:00, 17:00 น.
– สนามบิน – บุรีรัมย์ 7:20, 10:30, 15:00, 15:20, 19:00 น.

อัตราค่าโดยสาร :
🚌 บุรีรัมย์ – สตึก 35 บาท
🚌 บุรีรัมย์ – สนามบิน 80 บาท
🚌 สตึก – สนามบิน 40 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
– สำรองที่นั่งรถเข้าสนามบิน เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : บริษัท เฉลิมเกียรติสวัสดิ์ จำกัด
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง