รถตู้สาย 144 เชียงราย – แพร่

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 144 เชียงราย-แพร่ ผู้ประกอบการ บริษัท แพร่ยานยนต์ขนส่ง จำกัด (รถตู้หนานคำ)

รถตู้สาย 144 เชียงราย - แพร่

เส้นทางผ่าน : บขส.เชียงราย 2 (ตะเคียนคู่)-ดงมะดะ-พาน-แม่ใจ-บขส.พะเยา-ม.พะเยา-แม่กา-บ้านร้อง-งาว-สอง-ร้องกวาง-บขส.แพร่

เวลาเดินรถ เที่ยวรถ:
เชียงราย,แพร่ 5.00-18.00 น.
พะเยา ไปเชียงราย 7.30-19.30 น.
พะเยา ไปแพร่ 6.30-19.00 น.

อัตราค่าโดยสาร :
เชียงราย-พะเยา 63 บาท
เชียงราย-ม.พะเยา/งาว 100 บาท
เชียงราย-แพร่ 165 บาท
แพร่-สอง 60 บาท
แพร่-งาว/ม.พะเยา/พะเยา 100 บาท
แพร่-พาน 130 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
– แพร่ เบอร์โทรศัพท์ –
– พะเยา เบอร์โทรศัพท์ –
– เชียงราย เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง