รถตู้สาย 1354 ขอนแก่น – บ้านไผ่

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1354 เส้นทาง ขอนแก่น – บ้านไผ่ ให้บริการโดย บริษัท ขอนแก่นปัญจฤทธิ์เดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 1354 ขอนแก่น - บ้านไผ่

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : กุดกว้าง – ท่าพระ – หนองบัวดีหมี – หนองแวง – ซีพีเอฟ – โนนสมบูรณ์ – โรงพยาบาลสิรินธร – ขามเปี้ย – โนนกล้วยหอม – บ้านแฮด – หนองโง้ง – ทางพาด – หนองแวงโอง

จุดจอด :

  • ขอนแก่นจอด บขส.3
  • บ้านไผ่จอด บขส.

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง