รถตู้สาย 128 พิษณุโลก-ตาก (สุโขทัยยานยนต์)

รถตู้สาย 128 พิษณุโลก-ตาก ผู้ประกอบการ บริษัท สุโขทัยยานยนต์ จำกัด

รถตู้สาย 128 พิษณุโลก-ตาก (สุโขทัยยานยนต์)

เส้นทางผ่าน : พิษณุโลก (บขส.ใหม่-บขส.เก่า)-วัดใหญ่-บ้านกร่าง-บ้านใหม่สุขเกษม-กงไกรลาศ-สุโขทัย (เข้า บขส.)-รพ.สุโขทัย-เมืองเก่า-บ้านด่านลานหอย-วังลึก-วังตะคร้อ-คลองเจริญ-หนองเสือ-สะพานสอง-น้ำดิบ-วังประจบ-บขส.ตาก

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ
พิษณุโลก : 5.20,6.20,7.30,8.30,9.00,9.50,11.50,12.30,13.30,15.00,15.30,17.00,17.30,18.00
ตาก : 7.30,8.30,10.20,11.00,11.50,12.30,13.15,14.00,14.40,15.30,16.10,17.00,18.00

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย 90 บาท (ขึ้นจากสถานีซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ : –
ตาก เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง