รถตู้สาย 1205 ลำปาง – งาว

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1205 เส้นทาง ลำปาง – งาว ให้บริการโดย สหกรณ์เดินรถลำปาง

รถตู้สาย 1205 ลำปาง - งาว

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ต้นมื่น – รพ.มะเร็ง – ฝายน้อย – ตลาดต้นยาง – ปงวัง – ราชมงคล – ห้วยยาง – บ้านเสด็จ – เมาะพัฒนา – จำค่า – บ้านดง – ท่าสี – ค่ายประตูผา – ปางหละ – แม่พร้าว – ห้วยทาก – บ้านหวด – ร่องต้า – โป่งแก้ว – บ้านเป๊าะ – น้ำจำ

จุดจอด :

  • ลำปางจอดตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • งาวจอดป้อมตำรวจศรีหิรัญ

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
ลำปาง 6:30 – 17:00 น.

อัตราค่าโดยสาร : ไปงาว 80 บาท (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง