รถตู้สาย 1156 รังสิต – ราชมงคล – พรธิสาร

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1156 เส้นทาง รังสิต – ราชมงคล – พรธิสาร ให้บริการโดย บริษัท ส.ธัญบุรีขนส่ง จำกัด (รถร่วม) (วินพระพรหม)

รถตู้สาย 1156 รังสิต - ราชมงคล - พรธิสาร

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : สะพานฟ้า – สะพานแดง – รพ.เอกปทุม – ม.นอร์ท – วัดเขียนเขต – ดรีมเวิลด์ – ม.อีสเทิร์น – ศาลธัญบุรี

จุดจอด :
– รังสิตจอดสถานีรถตู้ข้างเมเจอร์
– ราชมงคลจอดติดบ่อบำบัดน้ำเสียหมู่บ้านพรธิสาร ตรงข้ามประตู 3

เวลาเดินรถ : ฟิวเจอร์ 6:00-22:00 น.

อัตราค่าโดยสาร : ไปราชมงคล 20 บาท (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง