รถตู้สาย 1154 รังสิต – หมู่บ้านพฤกษา 12

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1154 เส้นทาง รังสิต – หมู่บ้านพฤกษา 12 ให้บริการโดย บริษัท ส.ธัญบุรีขนส่ง จำกัด (รถร่วม)

รถตู้สาย 1154 รังสิต - หมู่บ้านพฤกษา 12

สถานที่จอด :
รังสิตจอดสถานีรถตู้ข้างฟิวเจอร์ ช่อง 2

เวลาเดินรถ : ฟิวเจอร์ 5.00-22.20 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ : –
ร้องเรียนการบริการ เบอร์โทรศัพท์ ​: –

อัตราค่าโดยสาร : ค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง