รถตู้สาย 1154 รังสิต – คลอง 3

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1154 เส้นทาง รังสิต – คลอง 3 ให้บริการโดย บริษัท ส.ธัญบุรีขนส่ง จำกัด (รถร่วม)

รถตู้สาย 1154 รังสิต - คลอง 3

เส้นทางเดินรถ จุดที่ผ่าน : สะพานฟ้า สะพานแดง รพ.เอกปทุม พฤกษา 17 วิลล่าบารานี พฤกษา 11 ภัสสร 12-1-2 พฤกษาวิลเลจ 3 พฤกษา 40 ภัสสร 3 บิ๊กซี พฤกษา 13-22B วัดเกิดการอุดม แพทย์แผนไทย

สถานที่จอด :
รังสิตจอดหน้าท่ารถตู้ต่างจังหวัด

อัตราค่าโดยสาร : 15 บาทตลอดสาย (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง