การยกเลิกการจอง และการคืนตั๋วรถทัวร์

หากท่านได้ทำการจองตั๋วรถทัวร์กับ เว็บไซต์ easy2bu.com และมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการจอง ท่านสามารถขอคืนตั๋วได้ง่ายๆ โดยแจ้งผ่าน Call Center หมายเลข 02- 2696999 และรับเงินโอนคืนเข้าบัญชีธนาคาร โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อหรือรับเงินยังสถานีขนส่ง

การยกเลิกการจองตั๋วรถทัวร์

เงื่อนไขบริการคืนตั๋วโดยสาร
1. ค่าบริการ 20% จากราคาตั๋ว และค่าโอนครั้งละ 50 บาท (ทุกธนาคาร)
2. ผู้โดยสารต้องแจ้งก่อนรถออกอย่างน้อย 2 วัน สำหรับเที่ยวรถก่อนเวลา 12.00 น. และสำหรับเที่ยวรถหลังเวลา 12.00 น. ต้องแจ้งก่อนรถออกอย่างน้อย 1 วัน
3. รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 1 วันทำการสำหรับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และภายใน 3 วันทำการสำหรับบัญชีธนาคารอื่น

หมายเหตุ : คืนตั๋วได้เฉพาะผู้ให้บริการรถโดยสารที่อนุญาตให้คืนตั๋วเท่านั้น
สายด่วน : สอบถาม หรือแจ้งปัญหาได้ที่ 02-269-6999(ตลอด 24 ชั่วโมง)