การชำระเงินค่าจองตั๋วรถทัวร์ ผ่านตู้ atm

ขั้นตอนการชำระเงินค่าจองตั๋วรถทัวร์ ผ่านตู้ atm ของธนาคาร
(ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงไทย)

#1. เลือกเที่ยวรถ และทำการจองผ่านระบบออนไลน์ : กดตรงนี้
#2. รับรหัสการจอง
#3. นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปชำระผ่านตู้ atm ของธนาคารที่ร่วมรายการซึ่งมีดังต่อไปนี้

จองตั๋วรถทัวร์ตู้ atm ของธนาคารไทยพาณิชย์
1. เลือกเมนู “ อื่นๆ/OTHERS ”
2. เลือกเมนู  “ ชำระสินค้า/บริการ ”
3. เลือกเมนู “ ชำระเงินเข้าบริษัทอื่นๆ ”
4. เลือกจากบัญชี (เดินสะพัด/บัตรของขวัญ, ออมทรัพย์, บัตรเครดิต/SPEEDY CASH, ประจำ)
5. ใส่หมายเลข COMP CODE “ 7002
6. ใส่ จำนวนเงิน
7. ใส่หมายเลขอ้างอิง โดย
– CUSTOMER NO ใส่ รหัสการจอง
– REFERENCE NO กด ต้องการ โดยไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆ
8. รับใบบันทึกรายการ (สลิปเอทีเอ็ม)

จองตั๋วรถทัวร์ทั่วไทยตู้ atm ของธนาคารกสิกรไทย
1. เลือกเมนู “ชำระเงิน / เติมเงินมือถือ / กองทุนรวม”
2. เลือกเมนู  “อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท”
3. เลือกหักจากบัญชี (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน)
4. ใส่รหัสบริษัท  “ 70003
5. หมายเลขสมาชิก/บัญชี ให้ท่านใส่ รหัสการจอง
6. ใส่ จำนวนเงิน
7. รับใบบันทึกรายการ (สลิปเอทีเอ็ม)

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ตู้ atm ของธนาคารกรุงไทย
1. เลือกเมนู “บริการอื่นๆ”
2. เลือกเมนู “ชำระค่าบริการ”
3. เลือกเมนู “ระบุรหัสบริษัท”
4. เลือกประเภทบัญชี (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน)
5. ใส่รหัสบริษัท “ 2009
6. ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ต้องการชำระ ให้ท่านใส่ รหัสการจอง
7. ใส่ จำนวนเงิน
8. รับใบบันทึกรายการ (สลิปเอทีเอ็ม)

#4. ตรวจสอบสถานะการจอง กดตรงนี้

#5. ไปขึ้นรถ โดยใช้ใบบันทึกรายการ (สลิปเอทีเอ็ม) ยืนยันกับพนักงานก่อนขึ้นรถ (ก่อนรถออก 30 นาที)

หมายเหตุ :
– ต้องชำระเงินภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากการจอง
– หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด การจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ